Jazykové kurzy, poznávací zájezdy nejen do Anglie

Kontakt

Cestovní kanceláø
Ing. Zuzana Smoradová

Mírové námìstí 16, 695 01, Hodonín

Tel.: +420 518 321 847
Mobil: +420 602 779 986
E-mail: zuzana.smoradova@post.cz

Všeobecné podmínky

cestovní kanceláře Ing. Zuzana Smoradová, Mírové náměstí 16, 695 01 Hodonín

Následující podmínky platí pro všechny akce pořádané cestovní kanceláří Ing. Zuzana Smoradová, Hodonín. Podmínky nabývají účinnosti podpisem zákazníka na závazné přihlášce.

 1. Uzavření  a obsah smlouvy  se uskuteční písemným potvrzením přihlášky ze strany  cestovní kanceláře Ing. Zuzana Smoradová. Její obsah je určen zápisem služeb v přihlášce a letákem přiloženým k přihlášce.
 2. Obsah přihlášky. Zákazník v přihlášce uvede následující údaje : příjmení, jméno, rodné číslo, adresu, číslo cestovního dokladu.  Zákazník v kolektivní přihlášce uvede jmenný seznam účastníků s následujícími údaji : příjmení, jméno, rodné číslo, adresa, číslo cestovního dokladu. Objednávající zákazník zodpovídá za správné a úplné předání informací ostatním účastníkům uvedeným v objednávce. Informace obdrží od cestovní  kanceláře Ing. Zuzana Smoradová.
 3. Ceny a způsob placení. Ceny  služeb jsou smluvní. Jsou určeny písemnou dohodou v přihlášce. Po uzavření smlouvy je požadována záloha v dohodnuté výši  splatná ke smluvenému datu. Dodatek do plné ceny  uhradí zákazník nejpozději 45 dnů před odjezdem, pokud není stanoveno jinak.
 4. Změny služeb a cen, odstoupení od smlouvy, zrušení smlouvy. Při významné  změně nákladů v přepravě či jiných významných vícenákladech je CK Ing. Zuzana Smoradová oprávněna zvýšit cenu služeb. Za významnou změnu se považuje zvýšení o 10 % a více. Zároveň je však agentura povinna informovat zákazníka neprodleně o této změně. V případě nesouhlasu zákazníka s novou cenou je agentura povinna vrátit zákazníkovi všechny zaplacené částky a umožnit mu zrušení rezervace bez poplatků.
 5. Stornovací podmínky. Zákazník odstupuje od smlouvy zásadně písemně. Odstoupí-li od smlouvy z důvodů nezaviněných CK Ing. Zuzana Smoradová, je tato oprávněna požadovat uhrazení nákladů :

  - při odstoupení od smlouvy po závazném přihlášení, ve výši stanovené zálohy
  - při odstoupení od smlouvy později než 30 dní před stanoveným odjezdem, ve výši 60% z ceny
  - při odstoupení od smlouvy později než 15 dní před stanoveným odjezdem, ve výši 75 % z ceny
  - při odstoupení od smlouvy později než 3 dny před stanoveným odjezdem, ve výši 100% z ceny

  V případě zajištění náhradníka nejsou účtovány žádné poplatky ani srážky.
   
 6. Pojištění.  V ceně služeb je zahrnuto pojištění léčebných výloh.
 7. Program. Cestovní kancelář Ing. Zuzana Smoradová si vyhrazuje právo provést změnu programu z naléhavých organizačních či jiných mimořádných důvodů. O změně je povinna zákazníka neodkladně informovat.
 8. Pokyny k odjezdu  zašle kancelář zákazníkovi nejpozději 15 dní před odjezdem.