Jazykové kurzy, poznávací zájezdy nejen do Anglie

Kontakt

Cestovní kanceláø
Ing. Zuzana Smoradová

Mírové námìstí 16, 695 01, Hodonín

Tel.: +420 518 321 847
Mobil: +420 602 779 986
E-mail: zuzana.smoradova@post.cz

Zájezdy s výukou

Devon, Cornwall a Londýn s výukou

Devon, Cornwall a Londýn s výukou
Termín Cena od (Kč) Cena od (EUR)
individuální termín11900,- 440,-

Mořské útesy, tajemné mokřady, kamenné katedrály, rušné přístavy…

 

Devon, Cornwall a Londýn s výukou Devon, Cornwall a Londýn s výukou Devon, Cornwall a Londýn s výukou Devon, Cornwall a Londýn s výukou

Program zájezdu

1. den: Odjezd v ranních hodinách, přejezd přes ČR, Německo, Belgii a Francii.

2. den: Trajekt nebo Eurotunel z Calais do anglického přístavu Dover, cesta do Londýna a celodenní prohlídka centra: Westminster - Parlament a Big Ben, obří kolo London Eye, Westminsterské opatství, Buckingham Palace, náměstí Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Národní galerie, Covent Garden, ubytování v hostitelských rodinách, večeře.

3. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne prohlídka City of London – The Tower of London, Tower Bridge,  Bank of England Museum (zlatá cihla a pruty), St. Paul´s Cathedral, přejezd do Greenwich, tunel pod Temží, Královská observatoř a nultý poledník, večeře, nocleh u rodin.

4. den: Snídaně, odjezd do Cornwallu, odpoledne návštěva města Exeter, opředeného pověstmi o čarodějnictví, prohlídka skvostné katedrály a Muzea prince Alberta, vyhlídková plavba po řece Exe až k jejímu ústí do letoviska Exmouth, dojezd do přímořského letoviska Torquay na Anglické Riviéře, procházka po stopách Agathy Christie nebo odpočinek na pláži, ubytování u hostitelských rodin, večeře.

5. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne návštěva přírodní rezervace Dartmoor National Park – rozmanitého kraje Psa Baskervillského s drsnými mokřinami, blaty i polodivokými poníky, večeře, nocleh.

6. den: Snídaně, dopoledne výuka, odpoledne návštěva města Plymouth, prohlídka přístavu, odkud vyplouvali mořeplavci jako Sir Fracis Drake, James Cook, Sir Walter Raleigh nebo Otcové poutníci, návštěva největšího mořského akvária v Británii, večeře, nocleh .

7. den: Snídaně, celodenní návštěva mystického území Salisbury plain - Stonehenge, záhadný kamenný kruh, jehož stáří je odhadováno na 5000 let, město Salisbury, prohlídka katedrály s nejvyšší věží v království, nejzachovalejší kopie Magny Charty, středověký půvab hrázděných domů, přejezd na trajekt/Eurotunel Dover - Calais.

8. den: Cesta přes Francii a Německo, příjezd ke škole ve večerních hodinách.

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem, trajekt/ Eurotunel Calais- Dover a zpět, 5x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd v balíčku), dopolední výuka angličtiny v rozsahu 9 hod., max. 15 studentů ve třídě, mapy Velké Británie a navštěvovaných měst, odborného průvodce, certifikát o absolvování kurzu, komplexní cestovní pojištění léčebných výloh bez limitu, pojištění storna zájezdu, odpovědnosti za způsobenou škodu, zavazadel, soutěže a kvízy o ceny.
Cena nezahrnuje: vstupné do navštěvovaných památek. Doporučené kapesné na vstupy do muzeí 70,- GBP.
 

55