Jazykové kurzy, poznávací zájezdy nejen do Anglie

Kontakt

Cestovní kanceláø
Ing. Zuzana Smoradová

Mírové námìstí 16, 695 01, Hodonín

Tel.: +420 518 321 847
Mobil: +420 602 779 986
E-mail: zuzana.smoradova@post.cz

Poznávací zájezdy - Anglie a Wales

Londýn letecky od 4 dnů

Londýn letecky od 4 dnů
Termín Cena od (Kč) Cena od (EUR)
individuální termín10000,- 390,-

Londýn byl založen na severním břehu Temže a po mnoho století přes ni vedl pouze jediný most London Bridge, což mělo za následek, že se Londýn rozvíjel převážně na sever od Temže. Poté, co byly v 18. století vystavěny další mosty, začalo město expandovat do všech směrů bez větších potíží, protože rovná nebo mírně zvlněná krajina okolo řeky nepředstavovala žádnou přírodní překážku. Ačkoli se ve městě nachází několik návrší, například Parliament Hill anebo Primrose Hill, jsou nepříliš rozlehlé a nepředstavovaly pro rozvoj města žádnou překážku. Díky těmto skutečnostem má Londýn téměř kruhový půdorys a území Velkého Londýna zahrnuje 1 577 km².

Řeka Temže byla kdysi daleko širší a mělčí než je dnes. Byla sevřena do břehů a mnoho přítoků do Temže protéká londýnským podzemím. Temže je přílivová řeka a kvůli tomu Londýn byl a stále je ohrožen záplavami. Jako ochrana před možnými záplavami byly vybudovány bariéry na Temži ve Woolwichi.

Londýn má mírné podnebí. Letní teploty jen občas přesáhnou 33 °C. Nejvyšší zaznamenaná teplota v Londýně je 37,9 °C. Byla naměřená na letišti Heathrow během horkého léta 2003.V lednu bývají teploty nejnižší a to jen 2-5 °C. Během několika posledních zimních období se sníh objevil asi dvakrát a napadl do výše cca 25 mm. Průměrné roční srážky v Londýně jsou pod 600 mm (nižší než v Římě nebo Sydney).

 

Londýn letecky od 4 dnů Londýn letecky od 4 dnů Londýn letecky od 4 dnů Londýn letecky od 4 dnů

Program zájezdu

1.den: Odlet z Prahy Vídně, Bratislavy nebo Brna v ranních hodinách, přílet do Londýna, přejezd na hotel, ubytování. Podvečerní prohlídka londýnské části Westminster - Big Ben, Houses of Parliament, Westminster Abbey a další známé atraktivity Westminsteru.
2.den: Londýn - procházka okolo Buckingham Palace s výměnou stráží, návštěva opatství Westminster Abbey (UNESCO) - jeden z nejnavštěvovanějších křesťanských kostelů, který hrál klíčovou roli v dějinách Anglie, St. James’s Park, prohlídka Churchill War Rooms. Pokračujeme vládní čtvrťí Whitehall, Horse Guards, Downing Street – oficiální sídlo britských premiérů, slavné Trafalgar Square, Picadilly Circus, Soho. Individuální volno.
3.den: Londýn - dopoledne individuální volno ve městě a odpoledne návštěva nejstarší londýnské části City a Southwark - prohlídka St. Paul’s Cathedral, kopule londýnské katedrály je po kopuli římské svatopeterské katedrály druhá největší na světě, interiéry Shakespearova divadla Globe a odpoledne si prohlédneme pevnost Tower (UNESCO), Tower Bridge a projížďka lodí po Temži.
4.den: např. Národní galerie nebo British Museum. Odlet z Londýna v podvečerních hodinách.

Cena zahrnuje:

  • leteckou přepravu Praha (Vídeň, Bratislava, Brno - Londýn) a zpět
  • letištní taxy a poplatky
  • transfer z/na letiště
  • 3x ubytování v hotelu *** (2lůžkové pokoje s příslušenstvím)
  • 3x snídani
  • průvodce
  • pojištění léčebných výloh a storna

 

Cena nezahrnuje:

  • příplatek za 1/1 pokoj - 1200 Kč

59