Jazykové kurzy, poznávací zájezdy nejen do Anglie

Kontakt

Cestovní kanceláø
Ing. Zuzana Smoradová

Mírové námìstí 16, 695 01, Hodonín

Tel.: +420 518 321 847
Mobil: +420 602 779 986
E-mail: zuzana.smoradova@post.cz

Poznávací zájezdy - Skotsko

Okruh Skotskem a na skok do Londýna

Okruh Skotskem a na skok do Londýna
Termín Cena od (Kč) Cena od (EUR)
individuální termín10900,- 404,-

Okruh Skotskem a na skok do Londýna

  • zastávka v Amsterdamu s plavbou po kanálech
  • noční plavba Severním mořem, ubytování v kajutách
  • okruh Skotskem až k Loch Ness a pod Ben Nevis 
  • po návratu do Anglie celý den v Londýně

Podívejte se do  a udělejte si sami představu

Okruh Skotskem a na skok do Londýna Okruh Skotskem a na skok do Londýna Okruh Skotskem a na skok do Londýna Okruh Skotskem a na skok do Londýna

Program zájezdu

1. den: Večer odjezd od školy, cesta přes ČR, Německo do Nizozemska.

2. den: Prohlídka města Amsterdam, historické centrum, královský palác Koninklijk Paleis, plavba po kanálech, nejstarší kostel Oude Kerk, Anne Frank Museum, domácí hranolky, květinové trhy, muzeum Van Gogha…, noční trajekt Amsterdam – Newcastle, ubytování v 4 - lůžkových kajutách s příslušenstvím.

3. den: Cesta severní Anglií, zastávka u skotského hraničního kamene, prohlídka Jedburghu, majestátní ruiny opatství, návštěva Rosslynské kaple – poutního místa hledačů záhad spojených se Svatým Grálem, svatyni všech náboženství, tradic a přírody – kamennou bibli křesťanství (dnes proslavená románem Šifra mistra Leonarda), večeře, nocleh.

4. den: Snídaně, celodenní výlet přes Grampian Mountains k jezeru Loch Ness, Urquhart Castle, zastávka ve Fort Augustus u soustavy propustí Kaledonského kanálu a pod nejvyšší horou Britských ostrovů Ben Nevisem, procházka v údolí Glen Nevis, cesta romantickým údolím Glencoe, návrat na do rodin na ubytování, večeře.

5. den: Snídaně, výlet na sever přes impozantní mořský záliv Firth of Forth do městečka St. Andrews – kolébka golfu a nejstarší skotská univerzita, návštěva hlavního města Edinburghu – Royal Mile, hrad, katedrála St. Giles, Palace of Holyrood House, komnaty Marie Stuartovny, volno na nákupy, návrat na do rodin na ubytování, večeře.

6. den: Snídaně, přejezd ze Skotska do Anglie, po cestě zastávka ve vesničce Gretna Green, známé jako útočiště mladých milenců, kteří sem z Anglie prchali uzavřít sňatek ve staré kovárně, nocleh u hostitelských rodin v Londýně, večeře.

7. den: Snídaně, celodenní prohlídka Londýna - Parlament a Big Ben, obří ruské kolo London Eye, Westminsterské opatství, Buckingham Palace, náměstí Piccadilly a Trafalgar Square, Národní galerie, Leicester Square, SOHO, tržnice Covent Garden nebo Camden Town, odjezd na trajekt, plavba/ Eutorunel z Doveru do Calais.

8. den: Cesta přes Francii, Belgii a Německo, odpoledne návrat domů.

Cena zahrnuje: dopravu zahraničním autobusem (WC, DVD, bufet), přepravu trajektem Amsterdam – Newcastle, 1 x ubytování ve 4 -lůžkových kajutách, trajekt nebo Eurotunel Dover – Calais, originální materiály a mapy Londýna a Velké Británie, odborného průvodce, komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, storno zájezdu, odpovědnost za škodu, úraz, pojistné plnění bez limitu), soutěže o ceny, 4 x ubytování v hostitelských rodinách s plnou penzí (oběd v balíčku), soutěže o drobné ceny.
Cena nezahrnuje: Cena nezahrnuje vstupné do navštěvovaných památek. Doporučené kapesné na vstupy do muzeí 50,- GBP.
 

60